Speciaal onderwijs: cluster 4 scholen

#1

Originally published at: https://www.jmouders.nl/speciaal-onderwijs-cluster-4-scholen/

Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in verschillende clusters. Deze onderverdeling is er, omdat kinderen om verschillende redenen speciaal onderwijs nodig hebben. Die uiteenlopende omstandigheden vereisen een verschillende aanpak en onderwijs dat daarop aansluit. De verschillende cluster scholen zijn ingedeeld op de problematiek waar kinderen mee te maken hebben. Zo zijn de cluster 4 scholen er…