Gescheiden ouders app

#1

Goede middag mama’s
Wie weet er een goede en simpel en app om met elkaar te communiceren?

#2

Dat wil ik ook graag weten.